Om translatører i Danmark

 

I Danmark har man tidligere skelnet mellem oversættere og translatører. Translatør  var indtil 2016 en beskyttet titel, og translatørerhvervet var reguleret af en særlig lov – translatørloven af den 8. juni 1966 med senere ændringer. Man skulle have bestået en speciel translatøreksamen og opnået en såkaldt beskikkelse for at kunne kalde sig translatør. Translatørtitlen medførte både rettigheder og pligter. De opgaver, en translatør påtog sig, skulle udføres ”med omhu og nøjagtighed og med al den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader”.

Fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

”Beskikkelsesordningen for translatører og tolke er afskaffet pr. 1. januar 2016. Afskaffelsen indebærer, at det ikke længere kræver en beskikkelse fra Erhvervsstyrelsen for at kunne kalde sig translatør. Enhver kan dermed pr. 1. januar 2016 benytte betegnelsen translatør.

Alle beskikkelser bortfalder pr. 1. januar 2016, og samtidig slettes det offentlige register over translatører på VIRK Data.

De translatører, der i dag er optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase for beskikkede tolke og translatører, bliver overført til en ny database over oversættere, der kan få legaliseret deres oversættelser direkte i Udenrigsministeriet. Det vil sige at disse ikke behøver at gå til notar først.”

Tidligere statsautoriserede translatører kan herefter anvende betegnelsen ”uddannet translatør” eller, hvis vedkommende er registreret i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase, ”registreret translatør”.

Indehaver af Norsk Oversættelsesbureau, Lars Holte, er en ”uddannet/registreret translatør”.