Gode råd

 

Køb af oversættelse
At bestille en oversættelse, er ikke altid helt problemfrit. Der er faktisk en række overvejelser man bør gøre sig, inden man bestiller en oversættelse. Hvis kunden følger nogle af disse råd, vil processen være mere smertefri for alle parter og slutproduktet sandsynligvis bedre:

Tag lige fra starten hensyn til, at teksten skal oversættes
Undgå så vidt muligt klichéer eller nationale referencer. Tænk internationalt. Undgå også ”sjove” ordspil, som ikke nødvendigvis lader sig oversætte.

Behøver det virkelig oversættes?
Overvej om hele teksten virkelig behøver at oversættes. Der er måske passager, som godt kunne slettes, uden at teksten bliver dårligere af det. Så er der måske råd til at få oversat andre ting, der kunne være mere relevante.

Modstå fristelsen til at ”gøre det selv”.
En oversætter en specialist på sit område, ligesom rørlæggeren eller elektrikeren er det på deres. At kunne gøre sig forståeligt på et sprog er ikke det samme som at kunne skrive det korrekt. Det er heller ikke en god idé at lade naboen eller den lokale skolelærer gøre det. At undervise kræver nogle helt andre færdigheder.

En god oversættelse er ikke gratis
Høj pris er ikke altid lig med høj kvalitet, men modsat skal man være klar over, oversættere, der tager de laveste priser, sandsynligvis går mere efter høj produktion end høj kvalitet. En god oversættelse tager tid og er ikke gratis.

Planlæg rimelig tid til oversættelse
Vær realistisk. Oversættelse er ”manuelt arbejde” i den forstand, at teksten skal skrives på nyt på et andet sprog. Det gør det tidkrævende – mere tidkrævende end mange er klar over. Hvor lang tid tog det at skrive originalen? Det kan være et godt udgangspunkt.

 

Gør manuskriptet helt færdigt, inden det sendes til oversættelse
Det kan være fristende at komme hurtigt i gang, men gør venligst manuskriptet helt færdig, inden det sendes til oversættelse. Senere rettelser og flere versioner skaber en masse administration og forøger chancen for, at der opstår fejl.

Fortæl oversætteren, hvem teksten er beregnet for
Stil, terminologivalg, formuleringer afhænger i høj grad af modtagerne. Fortæl derfor oversætteren, hvem teksten er beregnet for, eller hvem brugergruppen er.

Vær forberedt på spørgsmål
En god oversætter stiller ofte spørgsmål til teksten. Kan oversætteren ikke gennemskue teksten, er det nok heller ikke så ligetil for slutbrugerne af oversættelsen at se, hvad der menes. Oplys evt. om der er en kontaktperson, som oversætteren kan henvende sig til.